LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 02/11/2018

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018  –  2019

TUẦN TỪ 15/10/2018  ĐẾN 19/10/2018

 

THỨ

NGÀY

LỚP

Số lượng PT

MÔN THI

Ghi chú

2

15/10/2018

K11-QT1

1P (18 SV)

Quản trị Marketing

 

4

17/10/2018

K11-KT1+K11-KT2

2P ( 27sv/p)

Kế toán HCSN

 

17/10/2018

K11-QT1

1P (18 SV)

Quản trị thương hiệu

 

17/10/2018

K11-XD1

1P ( 9SV)

An toàn lao động

 

6

19/10/2018

K11-KT1+K11-KT2

2P ( 27sv/p)

Kiểm toán

 

19/10/2018

K11-XD1

1P ( 9SV)

Môi trường trong xây dựng

 

 

GHI CHÚ:    

+ Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang các nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

            + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 08/10/2018. Ngày 09/10/2018 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

Phòng Đào tạo      

 

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018    2019

TUẦN TỪ 22/10/2018  ĐẾN 26/10/2018

THỨ

NGÀY

LỚP

Số lượng PT

MÔN THI

Ghi chú

2

22/10/2018

K11-KT1+K11-KT2

2P ( 27sv/p)

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 

22/10/2018

K11-ĐIỆN1

1P(18sv)

Điều khiển khí nén và thủy lực

 

22/10/2018

K11-XD1

1P (9sv)

Tổ chức thi công

 

4

24/10/2018

K11-KT1+K11-KT2

2P ( 27sv/p)

Phân tích hoạt động kinh doanh

 

24/10/2018

K11-ĐIỆN1

1P(18sv)

Trang bị điện

 

24/10/2018

K11-XD1

1P (9sv)

Kỹ thuật thi công 2

 

6

26/10/2018

K11-KT1+K11-KT2

2P ( 27sv/p)

Tổ chức hạch toán kế toán

 

26/10/2018

K11-ĐIỆN1+K11-XD1

1P (27SV)

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 

 

GHI CHÚ:

+ Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang cá nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

+ Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 15/10/2018. Ngày 16/10/2018 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. N

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018  –  2019

TUẦN TỪ 29/10/2018  ĐẾN 02/11/2018

THỨ

NGÀY

LỚP

Số lượng PT

MÔN THI

Ghi chú

2

29/10/2018

K11-ĐIỆN1

1P(18sv)

Kỹ thuật lắp đặt điện

 

29/10/2018

K11-XD1

1P (9sv)

Kinh tế xây dựng

 

4

31/10/2018

K11-ĐIỆN1

1P(18sv)

Điều khiển lập trình PLC

 

31/10/2018

K11-XD1

1P (9sv)

Dự toán xây dựng

 

5

01/11/2018

K11-XD1

1P (9sv)

Nền và móng

 

 GHI CHÚ: 

+ Trên đây là lịch thi dự kiến, Lịch thi chính thức sẽ được xếp cụ thể trong phần mềm QLGD, GV và HS-SV xem lịch trên trang cá nhân của mình( ở mục xem lịch thi ).

            + Đề nghị lãnh đạo khoa đôn đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 21/10/2018. Ngày 22/10/2018 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

 

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Phòng Đào tạo

 

đốc GV nhập điểm thành phần trước ngày 14/11/2016. Ngày 15/11/2016 phòng Đào tạo khoá nhập điểm để lập lịch thi.

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 31
Hôm qua: 100
Tổng cộng: 213840

Giới thiệu