THÔNG BÁO

 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ TẠI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

TT

 Tên môn học

Số TC

Số tuần TH

Số tiết lý thuyết 

Số giờ thực hành

Hình thức tổ chức lớp

 

I./ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

 

 

 

 

 

 

     1. KHÓA 9

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

1

Thực tập PLC & khí nén thủy lực

2

2

60

80

Lớp cố định

2

Thực tập nhà máy

4

8

 

320

Lớp cố định

3

LT ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử

3

 

45

 

Lớp cố định

4

TH ƯDKTCN CNKT Điện, Điện tử

2

2

60

80

Lớp cố định

 

NGÀNH CNTT

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Kỹ nghệ phần mềm và ứng dụng

3

 

60

 

Lớp cố định

3

NN lập trình và mạng truyền thông

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Thực tập trên máy vi tính

3

 

90

 

Lớp cố định

3

Phân tích báo cáo tài chính

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH QTKD

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Marketing dịch vụ

3

 

60

 

Lớp cố định

3

Chuyên đề tổng hợp

2

 

45

 

Lớp cố định

 

NGÀNH TCNH

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Cơ sở ngành tổng hợp

2

 

45

 

Lớp cố định

3

Chuyên ngành tổng hợp

3

 

60

 

Lớp cố định

 

NGÀNH CNKT XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

1

Thực tập cuối khóa

4

8

 

320

Lớp cố định

2

Nền và móng

2

 

39

 

Lớp cố định

3

Kết cấu

2

3

45

60

Lớp cố định

4

Thi công và tổ chức thi công

3

5

60

90

Lớp cố định

 

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

1

Nền và móng

2

 

30

 

Lớp cố định

2

Phân tích hoạt động kinh tế DNXD

2

 

30

 

Lớp cố định

3

Quản lý dự án

2

 

30

 

Lớp cố định

4

Nghiệp vụ đấu thầu

2

 

30

 

Lớp cố định

5

Thực tập Dự toán máy

2

2

 

90

Lớp cố định

6

Chuyên đề tốt nghiệp

5

7

 

300

Lớp cố định

7

Thực tập cuối khóa

2

3

 

120

Lớp cố định

 

     2. KHÓA 10

 

 

 

 

 

 

NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

39

 

Lớp cố định

2

Vi xử lý

2

 

36

 

Lớp cố định

3

Truyền động điện

3

 

51

 

Lớp cố định

4

Tiếng Anh chuyên ngành

3

 

51

 

Lớp cố định

5

Máy điện

3

 

51

 

Lớp cố định

6

Cung cấp điện 1

2

 

36

 

Lớp cố định

7

Trang bị điện 1

2

 

36

 

Lớp cố định

8

Thực tập điện tử

2

2

60

80

Lớp cố định

 

NGÀNH CNTT

 

 

 

 

 

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

 

60

 

Lớp cố định

2

Quản lý mạng máy tính

4

 

60

 

Lớp cố định

3

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

 

45

 

Lớp cố định

4

Công nghệ Java

3

 

45

 

Lớp cố định

5

Nhập môn công nghệ phần mềm

3

 

45

 

Lớp cố định

6

Kiến trúc máy tính 

3

 

45

 

Lớp cố định

7

Tiếng Anh chuyên ngành - CNTT

3

 

60

 

Lớp cố định

 

NGÀNH KẾ TOÁN

 

 

 

 

 

1

Đường lối CM của ĐCSVN

3

 

60

 

Lớp cố định

2

Kế toán TCDN 2

5