LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 (Bổ sung)

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015  –  2016 (Bổ sung)

 TUẦN TỪ 12/9/2016 ĐẾN 18/9/2016

THỨ

NGÀY

GIỜ

LỚP

MÔN THI

PHÒNG THI

Số SV

GV COI THI

2

12/9

8h00

K9-TC1

Thanh toán quốc tế

301.A5

1

Nguyễn Thị Hương Quyến

K. Kế toán

2

12/9

8h00

K9-QT1

Lý thuyết tiền tệ

301.A5

1

2

12/9

8h00

K9-KT1

Tiếng anh chuyên ngành

301.A5

1

2

12/9

8h00

K8-KT1

Tin học kế toán Excel

301.A5

2

2

12/9

8h00

K9-KT1

Quản trị doanh nghiệp

301.A5

1

2

12/9

8h00

K9-QT1

Tâm lý học trong kinh doanh

301.A5

1

2

12/9

9h30

K9-TC1

Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO

301.A5

1

2

12/9

8h00

K10-KT1

Giáo dục thể chất 2

Sân YH

3

Trần Quang Hưng

K.KHCB

- GHI CHÚ:  Đề nghị các Khoa nhắc sinh viên dự thi theo lịch.

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2016

Phòng Đào tạo 


DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

Bậc đào tạo: Cao đẳng - Tín chỉ 

 

HK 2 Năm học 2015 - 2016

 

STT

Mã SV

Họ

Tên

Ngày sinh

Tên lớp

Tên học phần

Ghi chú

1

C1432010130

Trương Anh

07/07/1996

K9-TC1

Thanh toán quốc tế

 

2

C1431010160

Đỗ Nhật

Quang

18/10/1996

K9-QT1

Lý thuyết tiền tệ

 

3

C1433010102

Đỗ Thị Mai

Anh

13/08/1996

K9-KT1

Tiếng Anh chuyên ngành

 

4

C1333010048

Nguyễn Thu

Phương

30/01/1995

K8-KT1

Tin học kế toán Excel

 

5

C1333010051

Nguyễn Hoài

Phương

25/06/1995

K8-KT1

Tin học kế toán Excel

 

6

C1433010057

Nguyễn Ngọc

Ánh

26/05/1996

K9-KT1

Quản trị doanh nghiệp

 

7

C1431010032

Trần Đình

Chính

24/11/1996

K9-QT1

Tâm lý học trong kinh doanh

 

8

C1432010130

Trương Anh

07/07/1996

K9-TC1

Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO

 

9

C1533010033

Nguyễn Thị

Quỳnh

13/05/1997

K10-KT1

Giáo dục thể chất 2

 

10

C1533010094

Phạm Thị

Thắm

17/05/1997

K10-KT1

Giáo dục thể chất 2

 

11

C1533010065

Lê Thị

Thương

14/12/1997

K10-KT1

Giáo dục thể chất 2

 

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 32
Hôm qua: 100
Tổng cộng: 213841

Giới thiệu