Giới thiệu

Không tìm thấy thông tin

Thông báo

THÔNG BÁO THI LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ngày đăng: 18-02-2016

   Về việc thi lần 2 (thi lại) môn Giáo dục quốc phòng khóa 9 và 10 năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO THI LẦN 2
Ngày đăng: 29-01-2016

   Về việc tổ chức thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-10-2015

Thông báo về việc in bảng điểm thi lại

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-08-2015

  Về việc tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 7

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 22-07-2015

 V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 19-06-2015

Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 25-05-2015

 V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẠI
Ngày đăng: 06-04-2015

Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Lịch thi lại
Ngày đăng: 06-04-2015

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Từ ngày 08/04/2015 - 14/04/2015)

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 09-02-2015

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 29-12-2014

Về việc in bảng điểm kết thúc học phần môn học

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 23-12-2014

Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ của sinh viên khóa 7, 8, 9 và thời gian bắt đầu giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Ngày đăng: 17-12-2014

HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN KHÓA 8 + 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHÓA 9 NĂM HỌC 2014 – 2015
Ngày đăng: 15-12-2014

TUẦN TỪ 15/12/2014  ĐẾN  19/12/2014

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHOÁ 9 NĂM HỌC 2014-2015
Ngày đăng: 09-12-2014

TUẦN TỪ NGÀY 08/12/2014 ĐẾN NGÀY 12/12/2014

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-11-2014

V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Thông báo
Ngày đăng: 29-10-2014

 V/v lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 - 2015

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 10
Hôm qua: 139
Tổng cộng: 104830

Giới thiệu