Giới thiệu

Không tìm thấy thông tin

Thông báo

Thông báo
Ngày đăng: 20-05-2016

  Quyết định điều động cán bộ, giảng viên tham gia công tác coi thi và giám sát các cụm thi THPT quốc gia năm 2016

THÔNG BÁO THI LẠI MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Ngày đăng: 18-02-2016

   Về việc thi lần 2 (thi lại) môn Giáo dục quốc phòng khóa 9 và 10 năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO THI LẦN 2
Ngày đăng: 29-01-2016

   Về việc tổ chức thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-10-2015

Thông báo về việc in bảng điểm thi lại

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-08-2015

  Về việc tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 7

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 22-07-2015

 V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 19-06-2015

Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ I năm học 2015 - 2016

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 25-05-2015

 V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN THI LẠI
Ngày đăng: 06-04-2015

Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Lịch thi lại
Ngày đăng: 06-04-2015

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Từ ngày 08/04/2015 - 14/04/2015)

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 09-02-2015

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 29-12-2014

Về việc in bảng điểm kết thúc học phần môn học

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 23-12-2014

Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ của sinh viên khóa 7, 8, 9 và thời gian bắt đầu giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Ngày đăng: 17-12-2014

HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN KHÓA 8 + 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHÓA 9 NĂM HỌC 2014 – 2015
Ngày đăng: 15-12-2014

TUẦN TỪ 15/12/2014  ĐẾN  19/12/2014

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHOÁ 9 NĂM HỌC 2014-2015
Ngày đăng: 09-12-2014

TUẦN TỪ NGÀY 08/12/2014 ĐẾN NGÀY 12/12/2014

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-11-2014

V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 8
Hôm nay: 169
Hôm qua: 123
Tổng cộng: 108834

Giới thiệu