Giới thiệu

Không tìm thấy thông tin

Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI
Ngày đăng: 12-03-2015

Cao đẳng liên thông học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI
Ngày đăng: 06-03-2015

Trung cấp chuyên nghiệp học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI
Ngày đăng: 06-03-2015

Cao đẳng chính quy theo học chế tin chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 09-02-2015

Về việc tổ chức thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014 – 2015

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 29-12-2014

Về việc in bảng điểm kết thúc học phần môn học

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 23-12-2014

Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ của sinh viên khóa 7, 8, 9 và thời gian bắt đầu giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Ngày đăng: 17-12-2014

HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH SINH VIÊN KHÓA 8 + 9 NĂM HỌC 2014 - 2015

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHÓA 9 NĂM HỌC 2014 – 2015
Ngày đăng: 15-12-2014

TUẦN TỪ 15/12/2014  ĐẾN  19/12/2014

LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHOÁ 9 NĂM HỌC 2014-2015
Ngày đăng: 09-12-2014

TUẦN TỪ NGÀY 08/12/2014 ĐẾN NGÀY 12/12/2014

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 06-11-2014

V/v tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

Thông báo
Ngày đăng: 29-10-2014

 V/v lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 9 CAO ĐẲNG (KHÓA MỚI)
Ngày đăng: 19-09-2014

Học kỳ 1 năm học 2014-2015 (bắt đầu từ thứ hai, ngày 22/9/2014)

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 10-09-2014

Về việc in, ký, nộp bảng điểm học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 về phòng Đào tạo

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 10-09-2014

V/v Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 6 đã tốt nghiệp năm 2014...

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 28-08-2014

Kế hoạch thi lần 2 (thi lại) và thi cuối kỳ (học lại) học kỳ 2 năm học 2013-2014

Lưu ý: học sinh, sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang cá nhân, khi xem phải chọn Đợt là HK2 (2013-2014)/


THÔNG BÁO
Ngày đăng: 22-08-2014

   Về việc tạm dừng in Kết quả học tập của Học sinh - Sinh viên theo lớp học phần

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 18-08-2014

V/v Hủy lớp học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 04-08-2014

V/v tổ chức thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013 – 2014

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 14
Hôm qua: 92
Tổng cộng: 51978

Giới thiệu